Zverejnenie e-mailovej adresy na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu pre referendum.

Zverejnené
23. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
23. novembra 2022 − 20. januára 2023
Kategória

Prílohy