Zmeny-a-doplnky-č.-52018-Územného-plánu-obce-mesta-Galanta-oznámenie-o-strategickom-dokumente-podľa-§-6-ods.-1-zákona-č.-242006-Z.-z.-

Zverejnené
30. júna 2018
Kategória

Prílohy