Ugrás a tartalomra

Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav