Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav

Zverejnené
16. augusta 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
16. augusta 2022 − 30. augusta 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: OcÚMOS-1069/2022

Prílohy