Preskočiť na obsah

Zverejnenie návrhu Všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode PPÚ v k. ú. Šoriakoš