Zverejnenie návrhu Všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode PPÚ v k. ú. Šoriakoš

Zverejnené
23. júna 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
23. júna 2022 − 22. júla 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: OcÚMOS-915/2022

Prílohy