Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Mostová.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Zmluva o budúcom prenájme nebytových priestorov

ID: OcÚMOS-1420/2022 – ÚSMEV MA s.r.o.

22.11.2022

Začiatok účinnosti 22.11.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 22.11.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obecný úrad Mostová

Objednávateľ - Sídlo Mostová č. 120, 925 07 Mostová

Objednávateľ - IČO 00306096

Dodávateľ ÚSMEV MA s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo č. 599, 925 09 Košúty

Dodávateľ - IČO 54838614

Prílohy

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 13.04.2022

ID: OcÚMOS-1377/2022 – PORR s.r.o.

10.11.2022

Začiatok účinnosti 7.11.2022

Koniec účinnosti 7.11.2022

Dátum podpísania 7.11.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obecný úrad Mostová

Objednávateľ - Sídlo Mostová č. 120, 925 07 Mostová

Objednávateľ - IČO 00306096

Dodávateľ PORR s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava

Dodávateľ - IČO 36667102

Prílohy

Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov

ID: OcÚMOS-1369/2022 – Bonita OZ pre rozvoj cestného ruchu

9.11.2022

Začiatok účinnosti 9.11.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 7.11.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obecný úrad Mostová

Objednávateľ - Sídlo Mostová č. 120, 925 07 Mostová

Objednávateľ - IČO 00306096

Dodávateľ Bonita OZ pre rozvoj cestného ruchu

Dodávateľ - Sídlo Štvrť SNP 5, 924 01 Galanta

Dodávateľ - IČO 42164451

Prílohy

Zmluva č. OcÚMOS-1074/2022

ID: OcÚMOS-1074/2022 – Pavol Novák

26.10.2022

Začiatok účinnosti 1.12.2022

Koniec účinnosti 30.11.2023

Dátum podpísania 25.10.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obecný úrad Mostová

Objednávateľ - Sídlo Mostová č. 120, 925 07 Mostová

Objednávateľ - IČO 00306096

Dodávateľ Pavol Novák, Zuzana Nováková

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o poskytnutí podpory

ID: OcÚMOS-1178/2022 – Slovenská agentúra životného prostredia

4 004,00 €

26.10.2022

Začiatok účinnosti 20.10.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 18.10.2022

Suma s DPH 4 004,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obecný úrad Mostová

Objednávateľ - Sídlo Mostová č. 120, 925 07 Mostová

Objednávateľ - IČO 00306096

Dodávateľ Slovenská agentúra životného prostredia

Dodávateľ - Sídlo Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica

Dodávateľ - IČO 00626031

Prílohy

Príkazná zmluva

ID: OcÚMOS-1296/2022 – Jan Botlo

250,00 €

20.10.2022

Začiatok účinnosti 20.10.2022

Koniec účinnosti 20.10.2022

Dátum podpísania 20.10.2022

Suma s DPH 250,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obecný úrad Mostová

Objednávateľ - Sídlo Mostová č. 120, 925 07 Mostová

Objednávateľ - IČO 00306096

Dodávateľ Jan Botlo

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o dielo č. OcÚMOS-040/2020 (opätovné zverejnenie)

ID: OcÚMOS-040/2020 – GENESIS POZEMNÉ STAVBY

26 937,28 €

19.10.2022

Začiatok účinnosti 14.1.2020

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 9.1.2020

Suma s DPH 26 937,28 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obecný úrad Mostová

Objednávateľ - Sídlo Mostová č. 120, 925 07 Mostová

Objednávateľ - IČO 00306096

Dodávateľ GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Pešia cesta 250/76, 931 01 Šamorín-Mliečno

Dodávateľ - IČO 46059105

Prílohy

Zmluva č. OcÚMOS-1162/2022 o opakovanom nájme bytu

ID: OcÚMOS-1162/2022 – Manek Zsolt

19.10.2022

Začiatok účinnosti 19.10.2022

Koniec účinnosti 30.11.2023

Dátum podpísania 19.10.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obecný úrad Mostová

Objednávateľ - Sídlo Mostová č. 120, 925 07 Mostová

Objednávateľ - IČO 00306096

Dodávateľ Manek Zsolt, Maneková Erika

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o zriadení vecného bremena

ID: OcÚMOS-1287/2022 – MAXNETWORK

61,00 €

19.10.2022

Začiatok účinnosti 20.10.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 18.10.2022

Suma s DPH 61,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obecný úrad Mostová

Objednávateľ - Sídlo Mostová č. 120, 925 07 Mostová

Objednávateľ - IČO 00306096

Dodávateľ MAXNETWORK, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Kapitána Jána Nálepku 866/18, 925 22 Veľké Úľany

Dodávateľ - IČO 36250481

Prílohy

Hromadná licenčná zmluva

ID: OcÚMOS-1212/2022 – SOZA

17.10.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 11.10.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obecný úrad Mostová

Objednávateľ - Sídlo Mostová č. 120, 925 07 Mostová

Objednávateľ - IČO 00306096

Dodávateľ SOZA

Dodávateľ - Sídlo Rastislavova 3, 821 08 Bratislava

Dodávateľ - IČO 00178454

Prílohy

Príkazná zmluva č. OcÚMOS-1250/2022

ID: OcÚMOS-1250/2022 – Fekete János Gábor

950,00 €

10.10.2022

Začiatok účinnosti 8.10.2022

Koniec účinnosti 8.10.2022

Dátum podpísania 7.10.2022

Suma s DPH 950,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obecný úrad Mostová

Objednávateľ - Sídlo Mostová č. 120, 925 07 Mostová

Objednávateľ - IČO 00306096

Dodávateľ Fekete János Gábor

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Príkazná zmluva č. OcÚMOS-1249/2022

ID: OcÚMOS-1249/2022 – Tomáš Tóth

800,00 €

10.10.2022

Začiatok účinnosti 8.10.2022

Koniec účinnosti 8.10.2022

Dátum podpísania 7.10.2022

Suma s DPH 800,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obecný úrad Mostová

Objednávateľ - Sídlo Mostová č. 120, 925 07 Mostová

Objednávateľ - IČO 00306096

Dodávateľ Tomáš Tóth

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy