Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Mostová.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Nájomná zmluva č. OcÚMOS-976/2022

ID: OcÚMOS-976/2022 – Mónika Bodri

14.7.2022

Začiatok účinnosti 15.7.2022

Koniec účinnosti 14.7.2025

Dátum podpísania 12.7.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obecný úrad Mostová

Objednávateľ - Sídlo Mostová č. 120, 925 07 Mostová

Objednávateľ - IČO 00306096

Dodávateľ Mónika Bodri

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Nájomná zmluva HM – 918

ID: OcÚMOS-978/2022 – Csaba Szolga

30,00 €

12.7.2022

Začiatok účinnosti 13.7.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 12.7.2022

Suma s DPH 30,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obecný úrad Mostová

Objednávateľ - Sídlo Mostová č. 120, 925 07 Mostová

Objednávateľ - IČO 00306096

Dodávateľ Csaba Szolga

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Nájomná zmluva č. OcÚMOS-866/2022

ID: OcÚMOS-866/2022 – Nikolas Morafko

120,00 €

11.7.2022

Začiatok účinnosti 1.7.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 30.6.2022

Suma s DPH 120,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obecný úrad Mostová

Objednávateľ - Sídlo Mostová č. 120, 925 07 Mostová

Objednávateľ - IČO 00306096

Dodávateľ Nikolas Morafko

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva č. OcÚMOS-928/2022 o opakovanom nájme bytu

ID: OcÚMOS-928/2022 – Ladislav Gelnický

11.7.2022

Začiatok účinnosti 1.8.2022

Koniec účinnosti 31.7.2025

Dátum podpísania 8.7.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obecný úrad Mostová

Objednávateľ - Sídlo Mostová č. 120, 925 07 Mostová

Objednávateľ - IČO 00306096

Dodávateľ Ladislav Gelnický

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve č.OcÚMOS-944-026/2021

ID: OcÚMOS-939-026/2022 – Alžbeta Bábics

8.7.2022

Začiatok účinnosti 1.7.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 30.6.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obecný úrad Mostová

Objednávateľ - Sídlo Mostová č. 120, 925 07 Mostová

Objednávateľ - IČO 00306096

Dodávateľ Alžbeta Bábics

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve č.OcÚMOS-944-025/2021

ID: OcÚMOS-929-025/2022 – Anikó Nagyová

8.7.2022

Začiatok účinnosti 1.7.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 30.6.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obecný úrad Mostová

Objednávateľ - Sídlo Mostová č. 120, 925 07 Mostová

Objednávateľ - IČO 00306096

Dodávateľ Anikó Nagyová

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve č.OcÚMOS-944-024/2021

ID: OcÚMOS-939-024/2022 – Dávid Mészáros

8.7.2022

Začiatok účinnosti 1.7.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 30.6.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obecný úrad Mostová

Objednávateľ - Sídlo Mostová č. 120, 925 07 Mostová

Objednávateľ - IČO 00306096

Dodávateľ Dávid Mészáros, Kristína Véghová

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve č.OcÚMOS-944-023/2021

ID: OcÚMOS-939-023/2022 – Mgr. Nikolas Kiss

8.7.2022

Začiatok účinnosti 1.7.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 30.6.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obecný úrad Mostová

Objednávateľ - Sídlo Mostová č. 120, 925 07 Mostová

Objednávateľ - IČO 00306096

Dodávateľ Mgr. Nikolas Kiss, MDDr. Tímea Pappová

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. OcÚMOS-1206/2021

ID: OcÚMOS-939-022/2022 – Nikolas Szerda

8.7.2022

Začiatok účinnosti 1.7.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 30.6.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obecný úrad Mostová

Objednávateľ - Sídlo Mostová č. 120, 925 07 Mostová

Objednávateľ - IČO 00306096

Dodávateľ Nikolas Szerda

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve č.OcÚMOS-944-021/2021

ID: OcÚMOS-939-021/2022 – Tibor Šárkány

8.7.2022

Začiatok účinnosti 1.7.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 30.6.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obecný úrad Mostová

Objednávateľ - Sídlo Mostová č. 120, 925 07 Mostová

Objednávateľ - IČO 00306096

Dodávateľ Tibor Šárkány

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve č.OcÚMOS-944-020/2021

ID: OcÚMOS-939-020/2022 – Žaneta Lukovičová

8.7.2022

Začiatok účinnosti 1.7.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 30.6.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obecný úrad Mostová

Objednávateľ - Sídlo Mostová č. 120, 925 07 Mostová

Objednávateľ - IČO 00306096

Dodávateľ Žaneta Lukovičová

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve č.OcÚMOS-944-019/2021

ID: OcÚMOS-939-019/2022 – Tibor Füzék

8.7.2022

Začiatok účinnosti 1.7.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 30.6.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obecný úrad Mostová

Objednávateľ - Sídlo Mostová č. 120, 925 07 Mostová

Objednávateľ - IČO 00306096

Dodávateľ Tibor Füzék

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy